Confina academy

Opleidingen en cursussen

Opleidingen en cursussen

Iedere dag streven we bij Confina naar een optimaal functioneren van de administratieve werkprocessen van onze klanten. Dat doen we door uw administratie uit handen te nemen, door u te adviseren, maar ook door u en/of uw medewerkers op te leiden. Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare opleidingen en cursussen in de Confina Academy.

web-icons 2_cursussen
confina-avg

AVG ETIQUETTE IN HET ONDERWIJS.

Velen denken dat de AVG alleen over privacy gaat en beschouwen deze regelgeving vanuit een privaat perspectief. AVG op school gaat echter ook over de databescherming van de leerlingen en hun ouders, over toegang tot datagegevens en de omgang met die betrouwbare gegevens. Wat mag een leraar wel of niet de ‘digitale ruimte’ en daarmee het publieke domein in sturen? En andersom? Welke dataprotectie mag een leraar eigenlijk van haar schoolorganisatie verwachten? Waar liggen kansen en risico’s?

Meer informatie
web-icons 2_cursus flitsbezoek

Cursus Flitsbezoeken 2.0

Flitsbezoeken geven schoolleiders en intern begeleiders in korte tijd veel informatie over het reilen en zeilen van hun school. Met behulp van een korte kijkwijzer (6 punten) bent u snel op de hoogte (binnen 6 minuten) wat er in de klassen gebeurt en krijgt u, omdat u meerdere keren in de groep komst (gemiddeld 6 keer per jaar) goed zicht op het functioneren èn het ontwikkelen van de leraren en andere medewerkers van uw school. Flitsbezoeken zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het boek: ‘The Threeminute Classroom Walk Through’ van Carolyn Downey. Het programma is aangepast aan de Nederlandse situatie en aan de standaarden (OP3) van de inspectie van het onderwijs.

Interesse in de cursus Flitsbezoeken 2.0?

Meer informatie
web-icons 2_cursus financien

Cursus Financiën

In de cursus Financiën brengen we uw basiskennis op toegankelijke wijze naar een hoger niveau. Van het lezen en opstellen van een balans en een winst- en verliesrekening tot het maken van een kostprijsberekening en kennis van de basisbegrippen op het gebied van financieel management: Confina helpt u op weg. Om uw kennis direct te kunnen toepassen, helpen we u daarnaast ook op weg bij het begrijpen en gebruiken van de bijbehorende softwareapplicaties.

Meer weten over de cursus Financiën?

Neem contact op!
web-icons 2_cursus salaris

Cursus personeel- & salarisadministratie

In de cursus personeel- & salarisadministratie leert u alles over het uitvoeren en beheren van een personeel- en salarisadministratie. Na de cursus weet u alles over loonheffingen, loonbelasting, werkkostenregeling, heffingskortingen en tal van andere begrippen die van belang zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de personeel- & salarisadministratie. Daarnaast nemen we u mee in de wereld van het arbeidsrecht en de manier waarop dat doorwerkt in de salarisadministratie. Om de opgedane kennis goed toe te kunnen passen, maakt u in deze cursus kennis met de personeel- en salarisadministratiesoftware. Na de cursus kunt u de software gebruiken en toepassen binnen uw organisatie.

Cursus personeel- & salarisadministratie volgen?

Neem contact op!

Nieuwsgierig wat Confina voor uw organisatie kan betekenen?