Confina

Branches

Branches

Confina is hét administratiekantoor voor de non-profitsector. Daardoor mogen we organisaties in het onderwijs en de zorg tot onze klantenkring rekenen, maar ook overheidsinstellingen en diverse kinderopvangorganisaties. Graag leggen we in een notendop uit wat we voor uw branche kunnen betekenen.

NFM - Branches

Onderwijs

U kunt als bestuurder betere beslissingen nemen als u de actuele cijfers én status van uw onderwijsinstelling duidelijk voor de bril hebt. Of dat nu op inhoudelijk, administratief, financieel of HR-vlak is. Talloze onderwijsorganisaties vertrouwen op Confina, zowel voor administratieve ondersteuning, als voor advies en begeleiding. Met behulp van handige tools en software maken we de benodigde stuurinformatie inzichtelijk, zodat u onderbouwd beslissingen kunt nemen. Daarnaast hebben de adviseurs van Confina veel ervaring in het begeleiden van fusie- en verzelfstandigingsprocessen van onderwijsinstanties. Van initiatief- tot uitvoeringsfase fungeren we graag als uw sparringpartner.

Zorg

U hebt te maken met uiteenlopende partijen én moet bovendien voldoen aan de vele eisen die de overheid stelt. Logisch dat het op orde houden van de administratie voor zorgorganisaties een steeds grotere uitdaging wordt. Toch is een juiste en volledige administratie, zowel op financieel als op personeel- en salarisvlak, van groot belang voor het vergoed krijgen van geleverde zorg. Confina adviseert en ondersteunt u graag. We helpen u bij het op orde krijgen van uw zorgadministratie met behulp van handige tools en software, maar ondersteunen u ook bij het declaratieproces. Dat houdt in dat we contact onderhouden met verzekeraars, de juistheid en volledigheid van ingediende declaraties controleren, maar ook het debiteurenbeheer voor u (kunnen) verzorgen. Op zoek naar deskundig advies en/of specialistische ondersteuning? We horen het graag!

Overheid

Diverse overheidsinstellingen vertrouwen sinds jaar en dag op de adviseurs en administrateurs van Confina. Wij hebben specialistische kennis in huis op het gebied van Werk en Inkomen (waaronder incidentele en meerjarige aanvullende uitkeringen), grondexploitaties, de implementatie van Single Audits en subsidieverantwoordingen. Maar ook voor het schrijven van beleidsnota’s en het samenstellen van begrotingen, tussentijdse rapportages, jaarrekeningen en specifieke (deel)verantwoordingen kunt u bij ons terecht. De adviseurs van Confina staan voor u klaar!

Kinderopvangcentra

Van het vervangen van een belangrijke medewerker met specialistische kennis tot het optimaliseren van managementinformatie of het inrichten en bewaken van de AVG regels: Confina heeft uiteenlopende kinderopvangcentra ondersteund en begeleid bij het optimaliseren van hun financiële administratie (FA) en hun personeels- en salarisadministratie (PSA). Met behulp van handige tools en software helpen we uw medewerkers efficiënter te werken en bieden we als sparringpartner diepgaande expertise en kennis van FA en PSA. Dat zorgt voor rust, inzicht en orde!

Wilt u weten wat de adviseurs en specialisten van Confina voor uw organisatie kunnen betekenen?