Downloads

Toolbox berekeningsformulieren

Om uw medewerker te ondersteunen in het aanvragen en berekenen van bijvoorbeeld ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, reiskostenvergoeding  kunt u bijgaande formulieren gebruiken in onze toolbox. Ook vindt u hier de benodigde formulieren voor medewerkers die in dienst treden, zoals CAO’s, salaristabellen en aanmeldingsformulieren voor nieuwe medewerkers.

Sluitingsdata

Om de salarisbetalingen goed en tijdig te kunnen doen, ontvangen we de (salaris)gegevens graag op tijd.